Stres Nedir

Stres Nedir? Nasıl Başa Çıkılır

1. Stres nedir?
Stres, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda herkesin yaşadığı psikolojik bir durumdur. Sizlere şimdi Stres Nedir? Nasıl Başa Çıkılır bunu en ince detayına kadar anlatacağız. Bildiğiniz üzere günümüzde değişim hızının artması sonucu insanların sürekli bir şeyler kaçıyormuş endişesiyle kendilerini hızlı hareket etmek zorunda hissetmeleri stresi gündelik yaşamın bir parçası haline getirdi. Modern hayatın hastalığı olan stres artık insan hayatına yerleşmiş bir olgudur bu yüzden stressiz bir hayatı düşünmek mümkün değildir. İnsanlar rahat bir durumdayken hatta uyku halindeyken bile stres altındadırlar. Stres her zaman olumsuz değildir. Motive edici ve kişinin performansını iyileştirdiği durumlarda yararlıdır. İnsanların çalışmak için strese ihtiyaçları vardır. Stresin bir sorun haline dönüşmesi ise olumlu düzeyin altında veya üstünde kalmasıyla meydana gelir.

2. Stresin Nedenleri
Stres hiçbir zaman kendiliğinden oluşmaz. Kişinin kendisinden de dış çevresinden de kaynaklanabilir. Stres olumuna neden olan pek çok faktör söz konusudur. Araştırmalarda ortaya çıkan stres faktörleri temel olarak üç grupta incelenir: Bireysel stres kaynakları, örgütsel stres kaynakları, çevresel stres kaynakları.

Stres Nedir-1

Bireysel Stres Kaynakları

Bireyler farklı kişilik özelliklerine, bakış açılarına sahiptirler. Stres kimi zaman kişilerin kendi mizaçları, karakterleri ve yeteneklerinden kaynaklanıyor olabilir. Çoğu zaman stresin kaynağı olaylarda değil, kişilerin olaya verdiği anlamdadır. Stres mükemmeliyetçilikten, beğenilme arzusundan veya kişinin kendi beklentilerinden de kaynaklanabilir.

Örgütsel Stres Kaynakları

Örgütsel stres işle ilgili etmenlerin sonucunda ortaya çıkan stres türüdür. Yaşanan ekonomik ve sosyal değişim rekabet ortamını da beraberinde getiriyor. Bunun sonucunda bireyler ve örgütler daha çok çalışmak ve daha iyi performans sergilemek zorunda kalıyorlar. Bu artan beklentilerin karşılanamayacağı düşüncesi ise stresi ortaya çıkarmaktadır.
Bireyin Yaptığı işin monotonluğu yaygın bir stres kaynağıdır. Monotonluk insanda umutsuzluk, sıkıntı, gerilim, saldırganlık, ilgisizlik gibi duygulara neden olur.
Bir diğer örgütsel stres kaynağı teknolojik değişmelerdir. Bireydeki sistemi iyi bilme isteği onu yeniliklere yetişmek zorunda bırakır ve bu durum tehdit hissetme durumunu ortaya çıkarır.
Bir başka stres kaynağı çalışma yerinin uygunsuzluğudur. Gürültü, havasızlık, ortamın fazla sıcak veya soğuk olması kişide stres yaratabilir.
Kişiler arası rol çatışması ve kişinin rol belirsizliği yaşaması da iş yerindeki stres sebeplerinden kabul edilir.

Tavsiye Bağlantı: Sonbahar Depresyonu ve Çözüm Önerileri

Çevresel Stres Kaynakları

Çevresel stres yaşam olaylarını ve günlük sıkıntıları kapsar. Bahsedilen bu olaylar, bir yerden bir yere taşınma, sevilen bir kişinin ölümü veya değişim gerektiren durumlardan oluşur.

Çevreyle ilgili stres kaynakları şunlardır: Orta yaş bunalımı, aile sorunları, tekdüzelik, ekonomik sorunlar, siyasi ve politik belirsizlik, sosyal ve kültürel değişmeler, ulaşım sorunları, teknolojik gelişmeler.

Kişinin içinde bulunduğu sosyal çevre, kurduğu ilişkiler, yaşadığı toplum birçok stres kaynağını barındırmaktadır. Birey üzerinde toplumsal bir baskı vardır. Bu baskı da birey üzerinde stres yaratı.

Yapılan araştırmalarda strese neden olan çevre faktörler:
• Ülke ve dünya ekonomisindeki bozukluklar,
• Politik hayatın belirsizlikleri,
• Çalışan kentin çevresel ulaşım sorunları,
• Teknolojik değişmelerin yaşam biçimini ve alışkanlıkları değiştirmesi,
• Sosyal ve kültürel değişmelerin hızlanmasıyla kuşaklararası farkların artması

3. Stresi önleme yolları
• İş yerinde soluklanmaya zaman ayırın.
• İş yeri politikalarından uzak durun.
• Dedikodulardan uzak durun.
• Değişime daha olumlu yaklaşın.
• Artı eksi analizi yapın.
• Küçük şeyleri büyütmeyin.
• İyi uyuyun.
• Öfkenizi yönetmeyi öğrenin.
• Bol bol gülümseyin.
• Hobiler edinin.
• Güneşin doğuşu ve batışının izleyin.
• Bir eylem planı yapın.

1 Yorum

  1. Stresin en büyük ve en etkili sebebi kesinlikle paradır arkadaşlar, eğer paranız olmasın huzurunuz da olmaz. Üzgünüm ama gerçek budur..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here