Kolesterol Nedir

Kolesterol Nedir? Belirtileri Nedir ve Nasıl Düşürülür

Kolesterol Nedir?

Kalp ve damar hastaları için önemi büyük olan kolesterol, ne demektir? Önce bunun bilinmesi gerekir. Kolesterol denilen madde, bütün canlıların bünyesinde bulunur. Yağ yapısında bir maddedir. İnsan vücudunda: Sinir dokularında, beyinde, karaciğerde (bilhassa safra içerisinde), dalakta, böbrek üstü bezeleri ve yumurtalıklarda meydana gelen hormonların içinde ve kanda karışmış olarak bulunur. Tüm organlarda ve bilhassa kandaki oranı belirli bir sınırı geçmemesi gerekir.

Kolesterolün Görevleri

Kolesterol kelimesi birçok kişiyi korkutur. Halbuki kolesterol kan gibi vücudumuzda özel görevi olan bir maddedir. Fakat bunun miktarı çok önemlidir. Oranı artınca fayda yerine zarar getirir. Bilinen görevleri şunlardır:

• Deri altında bulunarak, hastalık mikroplarına karşı koruyucu baraj vazifesi görür.
• Kanda belirli orandaki kolesterol, onların dayanıklı olmasını sağlar.
• Sinir dokuları içerisindeki kolesterol, onların dayanıklı olmasını sağlar.
• Çeşitli dokulardaki kolesterol oralarda su dengesini sağlar.

Bu görevlerden bilhassa kandaki görevi önemlidir. Alyuvarların fiziki ve kimyevi etkenlerle veya çeşitli mikroplarca veya mikropların çıkardığı zehirlerle tahrip olmalarını önler. Kan hücrelerini koruyucu görevi vardır. Bu sebeple kandaki kolesterol oranının yüksek olması, istenmediği gibi, belirli bir sınırdan aşağı olması da istenmez.

Çocuklardaki raşitizm hastalığında kolesterolün etkisi vardır. Çocuk da güneşlendirilmek süretiyle, aldıkları D vitamininden yararlanmaları sağlar ve raşitizm geçer.

Kolesterol Oranı

Kanın 100 gramında 250 miligramın üzerinde (1 litrede 2,5 gram) kolesterol çıkarsa, kolesterol yüksek, demektir. Kolesterol miktarı, normal olarak 100 gram kanda 140-250 miligram arasında oynar. Bazen kolesterol yüksek olabilir. Ama mühim olan konu, yüksek olan bu miktarın o kimse için zararlı olup olmamasıdır. Her şeyden önce şu bilinmeli ki, sadece bir defa yapılmış tahlil kafi değildir. Çeşitli zamanlarda ve birkaç defa tahlil yapılmalı ve daima yüksek rakamlar çıkıyor ve zamanla bir artış görüyorsa, düşünmeye değerdir.Genellikle 50 yaşlarından sonra kolesterol miktarı yavaş yavaş artma gösterir.

Erkeklerde 55 yaşında kolesterol oranının en yüksek seviyesine ulaşır. Kadınlarda kolesterol biraz aşağılarda olur ve en yüksek seviyeye 60-70 yaşında ulaşır.

Sağlıklı bir insanda kolesterol oranının, yorgunluk, uykusuzluk ve fazla çalışma gibi olaylarla pek değişmez. Yalnız uzun süren perhizler ve oruçlar, kolesterol oranını önemli derecede düşürür. Kadınlarda regl günlerine yakınlık ve uzaklık, kandaki kolesterol oranını etkiler. Regle 10-12 gün kala kolesterol yükselir ve reglden 3-4 gün sonra normal seviyeye düşer. Hamileliğin 2. ayından itibaren de kadınlarda kolesterol oranı yükselir.

Kolesterolün Geliş Yerleri

Vücudumuzdaki kolesterol nereden geldiğinin bilinmesi ve ona göre yüksek olunca önünü tıkama olanaklarının aranması gerekir. Kolesterol vücudumuzda iki kaynakdan gelir.

• Dışarıdan yediklerimizle,
• İçeriden, gerekli koruma görevini yapması için vücudun bizzat kendisinin yapmasıyla gelir.

• Dışarıdan gelen kolesterol: Hayvansal yağlar, süt, peynir, beyin ve bazı bitkisel gıdalarla gelir. Daha öncede belirttiğimiz gibi, bilhassa yağlar, önemli bir kolesterol kaynağıdır. Dışarıdan, gıdalarla 2 çelit kolesterol gelir. Bunların iyi tanınması gerekir. Zira beslenmede bu önemlidir. Her kolesterolü yüksek gıda yasaktır denilemez. Şöyleki;

* Kullanılmış Kolesterol: Hayvani yağlarla gelen kolesterol, kullanılmış olan kolesteroldür. Et yağları, iç yağı ve kuyruk yağı gibi yağlardaki kolesterol, o yağın sahibi olan hayvanın vücudunda kullanılmış kolesteroldür. Bu kolesterol, işe yaramaz ve kanda oranı artınca damarlarda tortu yaparak hastalıklara yol açar.

* Kullanılmamış Kolesterol: Yumurta, süt ve bitkisel yağlarla gelen kolesteroldür. Bu kolesterol yeni meydana getirilmiştir ve gittiği yerde koruyucu görev yapar. Bu sebeple beslenmede önemli yeri olan hayvansal protein ihtiyacı, et yasaklanınca veya azaltılınca, süt ve yumurta ile karşılanabilir. Yumurta ve süt yendiği gün et yenmeyebilir veya çok azaltılır. Damar sertliği kolesterol yüksekliği olanlar için bu önemlidir.

Yüksek kolesterollü yiyeceklerin yenmesi, o kimsede kolesterolün sürekli yüksek kalmasına neden olmaz. O gün yükselir ve ertesi gün normale düşer. Eğer o gün veya o hafta yenilen kolesterollü yiyecekler kesildiği halde yükselen kolesterol düşmüyorsa, o zaman konu önemlidir.

Genellikle gıdalarla dışarıdan gelen kolesterol, kolesterol yüksekliğinde pek fazla rol oynamaz. Zira gıdalarla gelen kolesterolün mühim kısmı barsaklarda yağlara bağlanarak geçer ve içerde parçalanır.

Vücudun içinde meydana gelen kolesterol: Nasılki hayvanlarda kolesterol meydana geliyor. Süt ve yağları ile insanlara geçiyorsa, insan vücudunda da gerekli görevi yapması için kolesterol üretilir. Şöyleki;

* Böbrek üstü bezeleri, yumurtalıklar ve husyeler kolesterol yaparlar.
* Tiroid bezesi, kolesterol seviyesini ayarlar; eğer bu beze yetersiz ise, o kimsenin kolesterol seviyesi yükselir. Aksine, bu beze fazla çalışıyorsa, bu seferde kolesterol seviyesi, normalin altına düşer.
* Karaciğer ve diğer hazım bezelerinin de kolesterol oranı üzerinde etkileri vardır. İnsan vücudunda kolesterol 2 şekilde bulunur; Serbest halde ve sabunlaşmış halde. Tüm kolesterolün normal olarak 1/3’ü serbest ve 2/3’ü de sabunlaşmış halde bulunur. Kolesterol, bir görev yapmak üzere vücutta meydana getirilir. İşi bittikten sonra dışarı atılması gerekir. Bu dışarı atma işi normal yürümezse, yine vücutta kolesterol oranı yüksek olur.

Dışarı atılmış kolesterolü kısaca şu şekilde tabir edebiliriz; Damar iç çapının kolesterolle daralması, en fena etkisini kalp üzerinde gösterir. Kalbin kendini besleyen damarlardan bir kısmının tıkanması ve kalp sektesine neden olabilir.

Safra ile: Safra ifrazatı yetersiz olan kimselerde kolesterol seviyesi yükselir. Bu kimsede safra ifrazatı ve akışı normal düzeye getirilince, kolesterol de düşer. Sarılık olan, yani safra akışı normal olamayanlar da, kolesterol yükselir ve sarılık geçince kolesterolde düşer.

Karaciğer kolesterolü parçalayarak yok eder. Karaciğeri sağlıklı olanlarda kolesterol yükselmez.

* Barsaklarda: Çeşitli zararlı maddeler gibi kolesterolün bir kısmı da barsaklardan dışarı atılır.
* Akciğerlerden solunum yoluyla kolesterol de dışarı atılır.
* Ciltte: Ter bezleri kolesterolü dışarı atar. Muntazam ve sık sık banyo yaparak ter ile çıkan tuzlar ve kolesterol, cilt üzerinden temizlenmelidir.

Kolesterol ve Hastalıkları

Vücutta kolesterol oranı normal olunca herhangi bir problem yoktur. Fakat bu oran yükselince, çeşitli organlarda önemli arızalara yol açar. Fazla kolesterol tortu halinde deride ve bilhassa kan damarlarının iç yüzeyinde toplanır. Damarların iç çapı azalır, damarların çeperleri sertleşir ve bunun sonucunda aşağıdaki hastalık ve belirtiler meydana gelir.* Kandaki nötr yağ artması ve kolesterol: 1 litre kanda normal olarak nötr yağ oranı 1,5 gramdır. Bu miktar artınca kan koyulaşır. Bu yağ oranının artmasında, şeker hastalığı, karaciğer rahatsızlıkları, pankreas yetersizliği, tiroid bezesi yetersizliği, kansızlık, böbrek rahatsızlıkları ve hamilelik rol oynayabilir. Kanda yağ oranı artınca kolesterol de yükselir. Kandaki nötr yağ miktarının artması, çeşitli arızalara neden olur. Kandaki yağ fazlalığı günlük yiyeceklerdeki yağı azaltmak suretiyle düşürülebilir. Fakat ilerde o kimse yağ yemeye başlayınca yağ oranı yine yükselir. Yağ oranı yükselmesinde, karında ağrı hissedilir. Karaciğer ve dalak şişer. Yağ sancısı bazen çok şiddetli olur ve o kimsenin apantisit olduğu zannedilir. Yağ oranı yüksek olunca, yemeklerde yağ azaltılmalı; normale düşünce, zararsız bitkisel yağlar yenilmelidir.

* Yağ lekeleri: Kandaki nötr yağ ve kolesterol artması sonucunda, vücudun muhtelif yerlerinde sarı renkli lekeler belirir. Bu lekeler, oralarda yağ birikimi sonucunda olur. Bilhassa eller üzerinde çok görülür. (Ellerde ve yüzde çil lekeleri gibi)

* Şişlik: Kanda yağ oranının artması sonucu, parmaklarda, omuzda, dizlerde, dirseklerde ve kalçada yağ urları meydana gelir. Bu yağ urları, toplu iğnenin başı kadar olduğu gibi zeytin iriliğinde de olabilir. Bu urlar, sarı-kırmızı renkli olur ve bazen ağrı yapar.

* Göz kapaklarında sarı lekeler: Yüksek orandaki kolesterol, bazen göz kapaklarında toplanır ve orada sarı renkli ufak kabarcıklar yapar. Bunlar, göz tabakalarına yerleşir ve gözde mavi renkli perde yapabilir. Bu kimseler geceleri göremez olur (Buna da toplum içerisinde tavuk karası denilir)

* Siroz: Kolesterol yükselince, bazen safra kanalı da tıkanabilir. Karaciğer ve dalak işgöremez olur ve şişerler. Bu ara sarılıkta olur. Kan muayenesinde kolesterolün yüksek olduğu görülür. Safra taşı oluncada kolesterol miktarı yükselebilir. Zira safra kesesi tam boşalamaz. Bazen de kolesterol yüksekliği safra taşı olmasına sebep olabilir.

Tavsiye Bağlantı: Damar Sertliği

* Damar Sertliği: Kanda artan kolesterol kan damarlarının iç yüzeyine yapışır ve damar sertliğine sebep olur. Damar sertliği kalp, beyin ve böbreklerde olunca hayatı tehlikeye sokabilir. Damarların hem iç çapları ufalır ve hemde sertleştikleri için elastikiyetleri kalmaz. Daralan ve sertleşen kısımlarda normal kan dolaşımı olmaz ve o organlar, tam beslenemez olurlar. Kalp ağrıları ve kalp krizleri görülmeye başlar. Beyin damarları beslenemeyince unutkanlık ve hafıza zayıflığı olur. Bazen beyinde yumuşama görülebilir. Bu da felçlere yol açar.

Kolesterol oranı, en emin olarak labaratuvar tahlilleri ile anlaşılır. Fakat aşağıdaki belirtilerle de pratik olarak kolesterol yüksekliği anlaşılabilir veya kolesterolden şüphelenmeye neden olur.

– Ciltte sarı renkli lekeler. (el ve yüzde)
– Göz altında siyah halka.
– Gözün beyaz kısmında sarı lekecikler.
– Ter ve nefesin ağır kokması.
– Ağızda acılık hissi.
– Baş ağrısı ve başta ağırlık hissi.
– Görmede zayıflık.
– Baş dönmesi ve beyinde boşluk hissi.
– Hazım zorluğu ve iştahsızlık.
– Genel yorgunluk ve ruhi bunalım.
– Uyumama.
– Sol kolda ve kalp üzerinde zaman zaman ağrılar.

Kolesterol Nasıl Düşer

Kolesterol Düşürme de Beslenme: Çeşitli hastalıklarda beslenmenin önemi büyüktür. Fakat bilhassa kolesterolde bu konu daha da önemlidir. Beslenme ile, dışardan kolesterol gelmesi önlenebildiği gibi, vücut içerisinde meydana getiriline fazla kolesterolün atılmasını sağlayan organların sağlığı düzeltilerek kolesterolün düşmesi sağlanabilmektedir. Kolesterol yüksekliğinde neleri yemek gerektiği aşağıda izah edilmiştir.

Et: Etlerdeki ve bilhassa hayvani yağlardaki kolesterol kullanılmış ve işi bitmiş kolesteroldür. Bu sebeple insan için zararlıdır. Damar sertliği, kolesterol yüksekliği, kalp rahatsızlığından korkanlar veya bu gibi hastalıkları olanlar, eti azaltmalı ve günde 75 gram kadar, kırda beslenmiş piliç veya yağsız dana eti yemelidir. Yaşlı, yorgun ve ilaç artıklarıyla beslenmiş hayvan etleri ve av hayvanları yenilmemelidir. Dananın yağsız kısımları yenilmelidir. Taze ve yağsız balıklar ara sıra günde 50-75 gram yenilebilir.

Yumurta: Yumurtanın kolesterolü, kullanılmamış tipdir ve insana zararı azdır. Köy yumurtası taze olmak şartıyla (1-2 haftalık) yenilebilir. Yumurta, vücutta eskimiş kolesterolün atılmasına yardım eder. Yumurta, rafadan olarak faydalıdır. Yağda pişirilmemelidir. Haftada 2-3 gün, et yerine yumurta yenilebilir. Yanlız, kolesterolü vücut kendisi fazla yapıyorsa, yumurta da azaltılmalı ve haftada 1-2’ye indirilmelidir.

Yağlar: İnsan her gün bir miktar yağ yemeğe mecburdur. Yenilen yağlardan vücut, kendi yağını yapar. Yağ çeşitlerleri çoktur. En az zarar veren yağlar hangisidir? Şimdi onları görelim:

* Tereyağ: Köy ineklerinden elde edilmiş ve taze olmak şartıyla günde 15-20 gram tereyağı yenilmelidir. Zira bu miktar tereyağında gerekli vitaminler vardır ve hazmı da kolaydır. Bayat tereyağı (sade yağı), iç yağı, kuyruk yağ yenilmemelidir. Bunlarda çok miktarda kullanılmış kolesterol vardır. Bu ise vücuda zararlıdır.

* Zeytinyağı: Karaciğeri çalıştırır, safra akışını artırır ve bağırsakların boşalmasını sağlar. Hiç kimyevi işlem görmemiş, soğukta sıkılmış zeytinyağı faydalıdır. Günde 10-15 gram yenilmelidir. Çiğ olarak, bilhassa sabahları kahvaltıda limon sıkarak yenilebilir. Zeytinyağı, şişelerde değil, kapalı teneke kutularda saklanmalıdır. Hava temasında ve ışıkta zeytinyağı bozulur. Zeytinyağı, karaciğeri tedavi etmek suretiyle safra verimini ve artışını sağlar, böylece kolesterolünde dışarı atılması sağlanır.

* Mısır, ayçiçeği, haşhaş, aspir yağları: Bu yağlar, soğukta sıkılmalı ve hiçbir kimyevi işleme tabi tutulmamalıdır. Bu yağlar yüksek orandaki kolesterolü düşürürler. Kolesterolü yüksek kimseler, 1-2 ay bu yağları yediklerinde zamanla kolesterolleri düşer. Günde 40-60 gram yenilir. Zamanla kolesterolden olan kalp ağrıları geçer damarlar açılır ve hasta kendinde iyileşme hisseder. İyileştikten sonra da bu yağları yemeye devam edilmelidir. Bu yağlar da teneke kutularda saklanmalıdır. Tüm yağlar kızartmadan ve pişmeden çiğ olarak yenilmelidir. Yemekler piştikten sonra yağları katılmalıdır. Bu yağlar az miktarda üretilmeli bitince yine hazırlanmalıdır. Uzun süre bekleyince bozulurlar.

* Margarin: Bu yağların içerisinde hayvani yağ vardır. Bu sebeple kolesterolü olanlara pek önerilmez.

Karbonhidratlı gıdalar: Ekmek, şeker, hamur işleri, patates, bakliyat, tatlı meyveler ve bal gibi gıdalar hazımdan sonra vücuda şeker sağlarlar. Bu şeker veren gıdaların, kolesterol yönünden bir seçime tabi tutulmalarına lüzum yoktur. Yanlız ekmek ve hamur işleri esmer undan yapılırsa daha faydalı olurlar.

İçecekler ve sigara: Karaciğere, damara ve kolesterol yüksekliğine etkisi fazla olduğu için, alkollü içkiler, çay, kahve ve sigara pek kullanılmamalı ve zamanla bırakılmalıdır. Bunlar kandaki kolesterolü erimez hale getirirler ve damarlara yağışarak damar sertliğine neden olurlar.Sebzeler: Bu yiyecekler ve şifalı bitkiler, kolesterol oranının normale düşmesini sağlarlar.

* Sarımsak: Damar sertleşmesini önleyen veya varsa gideren faydalı bir sebzedir. Kan damarlarını yumuşatır. Kalın ve ince damarları temizleyerek oraların kan ile beslenmesini sağlar. Kolesterolü yüksek olanlar ve damar sertliği başlayanlar, günde 2-4 diş soyulmuş sarımsağı çiğ olarak yenilmelidir. Devamlı yenilmeli veya 2 ay yiyip 1 ay ara verilmelidir. En iyisi sarımsak şu şekilde alınmalıdır. (Aynı zamanda kokusu önlenmiş olur): Bir baş sarımsak soyulur ve iyice dövülür. Ayrıca 10 adet de limon sıkılır ve suyu sarımsak üzerine dökülür. Bunlar ağzı kapalı bir şişede 10 gün mutfakta bekletilir; ara sıra çalkalanır ve sonra süzülür. Bu limonlu sarımsak suyundan 1 fincan suya 1 tatlı kaşığı konarak günden sabah ve akşam yemeklerden önce içilir ve 1 hafta ara verilir. Bu şekilde devam edilir.

* Enginar: Hem gıda hem de tıbbi değeri yüksek bir sebzedir. A, B, C, vitaminlerini ve çeşitli mineralleri vardır. Kana kolay geçen şekeri vardır. Diyabetlilerde bunu korkusuzca yiyebilirler. Enginar, karaciğerin dostudur ve onu kuvvetlendirir. Kolesterolü düşürür. Enginarın bütün yıl kullanılabilecek kısmı, yaşlı yapraklarıdır. Yaşlı yapraklar, gölgede kurutulur (yıkan-madan) ve ufalanarak kavanozda saklanır. 1 su bardağı sıcak suya bir kahve kaşığı konur. 10 dakika sonra süzülür ve aç karnına günde 1-2 bardak içilir. Kolesterolü düşürür ve yükselmesini önler. Acıdır, fakat faydası için katlanılmalıdır.

* Soğan: Kanı temizler ve kan damarlarını yumuşak tutar. İçerisindeki iyot, tiroid bezesinin, çalışmasını artırır. Böylece kolesterol atımını sağlar. Soğan, bol bol ve çiğ olarak yenilmelidir. Her ay bir iki haftalık kür yapılır. İyi çiğnenirse, mide de yanma ve gaz yapmaz. İyi çiğnemeyenler, soğanı sıkıp suyunu içebilirler.

* Pırasa: Bu da soğana yakın etki gösterir. Damar sertliği ve böbrek taşı olanlara faydalıdır. Kabil olduğu kadar çiğ yemeye çalışılmalıdır.

* Havuç: Kıymetli bir sebzedir. A, B vitaminleri ve bol demiri vardır. Tıbbi etkisi çok fazladır. Vücudu dayanıklı yapar. Havuç suyu karaciğer için çok faydalıdır. Dolayısıyla kolesterolün düşmesini sağlar böbrekleri çalıştırarak kandaki pisliklerin atımını sağlar. Alyuvar miktarını çoğaltır. Mevsiminde günde 2-3 çay bardağı havuç suyu içerek kür yapılmalıdır. (Havuç + maydonoz + limon + zeytinyağı) salatası, karaciğer ve kolesterol için çok faydalıdır.

* Kereviz: Çok etkili ve faydalı bir sebzedir. Kanı temizler, böbrek iltihabı ve karaciğer rahatsızlıklarında çok faydalıdır. Böylece kolesterolün düşmesine yardım eder. Yaprakları salata içerisinde çiğ yenilmeli, baş kısmı çorba yapılmalıdır.

* Soya fasulyesi: Kıymetli bir protein kaynağıdır. Kolesterol yükselmesini önler veya yüksek ise düşmesini sağlar. Haftada 2-3 gün soya fasulyesi (Günde 1 fincan dolusu) pişirip yenilmelidir.

* Hindiba: Avrupada kültüre alınmış şekli, marul gibi yenir. Ülkemizde de büyükşehir pazarlarında bazen bulunur. Karaciğeri tedavi eder ve safra akışını artırır. Bunu yerine ülkemizin her tarafında yaygın olarak bulunan yabani hindiba da kullanılabilir. Bunun kökü ve yaprakları daha etkili olup, bütüm mevsim çay şeklinde içilebilir. Kök ve yaprakların kurutulup ufalanır, 1 çay bardağı sıcak suya 1 kahve kaşığı konur. 10 dakika demlenip içilir, 2 yemek arası saatlerde günde 3 bardak içilmelidir. Karaciğer rahatsızlıkları ve yetersizliği ile kolesterol yüksekliğinde çok fayda verir.

* Lahana: Çiğ salata şeklinde yemek şartıyla vücut için çok faydalıdır. Kan damarlarının dayanıklılığını arttırır ve vücudu hastalıklara karşı korur. Karaciğer ve safra yollarını normal çalıştırarak kolesterolün atılmasını ve seviyesinin yükselmesini sağlar. Lahana, salata şeklinde (Lahana + zeytinyağı + limon + tuz) veya taze suyu çıkartılarak günde 2-3 fincan içilmelidir.

* Tere: İçindeki vitaminler, esanslar ve madeni maddeler ile çok faydalıdır. Havi olduğu iyot ile troid bezesini çalıştırır ve bu yolla kolesterol miktarı üzerinde etkili olur. Salatası yapılır; limon ve zeytinyağı ilavesi ile yenir. Limon ve zeytinyağı etkisini artırır, böylece safra miktarını ve akışını arttırarakta kolesterol miktarının düşmesini sağlar. Tere, bayatlamadan ve az miktarlarda yenilmelidir. Dişleri müsait olmayıpta yiyemeyenler bir tatlı kaşığı suyunu çıkartıp 1 su bardağı su içerisinde içebilirler. Sararmış tereler yenilmemelidir.

* Maydanoz: Bol vitaminli, insana canlılık kazandıran bir sebzedir. Kalp ve damarlar için çok faydalıdır. Kanın pisliklerinden (kolesterol, zehirler vb.) temizlenmesini sağlar. Çiğ olarak, bol bol yenir. Fazlası dilde geçici tutukluk yapar.

* Turp: İçindeki iyotla troid bezesini çalıştırır ve kolesterol ayarlamasına yardım eder. Karaciğer ve safra yollarına da çok etkilidir. Bu yolla da kolesterol düşmesine yardım eder. Her yemekten ve kahvaltıdan önce 1 kahve kaşığı turp suyu 1 çay bardağı su ile içilmelidir. Böylece etkisi çok iyi olur. Zaman zaman 10-15 günlük kür yapılmalıdır. İdrar yolları ve karaciğeri çalıştırmada, kolesterolü düşürmede çok faydalıdır. 1 litre beyaz şaraba 30 gram siyah turp rendelenip konur ve ağzı kapanarak 15 gün mutfakta bırakılır. Sonra süzülür ve her yemekten önce bundan 1 fincan içilir. Bu, hem yüksek kolesterolde ve hemde romatizmada çok fayda verir.

* Diğer Sebzeler: Kolesterolü yüksek olanlara önerilen diğer sebzeler, taze fasulye, taze bezelye, domates, kabak, salatalık, şalgam, patates, bal kabağı ve bol yeşil salatadır.

Meyveler: Doğrudan veya dolaylı yolla kolesterol üzerine etki eden çok değerli meyveler vardır. Bu meyvelerin bol olduğu mevsimlerde 10-15 günlük kürler yapmak çok fayda verir. Bunların en önemlileri şunlardır:

* Kiraz: Kolayca kana geçen şekeri, bol vitamin ve madeni maddeleri ile vücuda dinçlik kazandırır. Ayrıca karaciğer ve safra yolları çalışmalarını ayarlar. Bol idrar söktürür. Sabah ve öğle yemeklerinden 15 dakika önce 200 gram kiraz yenilmelidir. Ayrıca 1 litre suya 25 gram kiraz çöpü konup 6-10 saat ısıtılmalı, sonra yarım saat kaynatıp süzülmeli ve 2 yemek arası saatlerde su yerine bu sudan 3-4 bardak içilmelidir. Kiraz, kanı alkali yaparak susuzluğuda keser.

* Limon: Çok fazla C vitamini vardır. Ayrıca A ve B vitaminleri, çeşitli madeni maddeleri vardır. Limon, vücutta üre atımını sağlar. Karaciğeri temizler. Barsakları ve kanı zehirlenmeden kurtarır veya var olan zehirlerin atılmasını sağlar. Bu sebeplerle, limon karaciğer yetersizliği ve rahatsızlığı, romatizma, damla (gut) hastalığı gibi rahatsızlarda çok fayda verir. Yağları en proteinli gıdaların (balık) hazmını sağlar. Salata ve kuruyemişlerin keza kolay hazmedilmesini sağlar. Karaciğer ve safra yollarını çalıştırarak kolesterolün düşmesine yardım eder. Yemek arası saatlerde taze taze sıkılmış limon, su ile karıştırılarak günde 3-4 adet içilebilir. Limon, kabuğu ile birlikte mikserde ezilerek içilirse etkisi daha fazla olur. Zira faydalı esansları, daha çok kabuğundadır.

* Çilek: Vitaminleri ve madeni maddeleri ile şifa değeri fazla olan bir meyvedir. Alerjisi fazla kimselerde fazla yenince kaşıntı yapar. Çilek daha çok romatizmalılara ve damar sertliği olanlara önerilir. Zira romatizma ilacı olan salisilik asit çilekte vardır. Tansiyonu düşürür, karaciğer ve barsakları muntazam çalıştırarak kolesterolün düşmesini sağlar. Çilek mevsimi, sabah kahvaltıdan önce 200 gram çilek yenir veya taze suyu çıkartılarak içilir. 10-15 günlük kür çok fayda verir.

* Elma: Hasta – sağlam herkese faydalı ve her türlü hastalıkta yenilebilecek bir meyvedir. Elma, safra ve böbrek taşını eritir, tekrar olmasını önler. Karaciğeri kuvvetlendirir, böylece kolesterolün düşmesini sağlar. Elma, her mevsim ve bilhassa 2 yemek arası saatlerde bol bol yenilmelidir.

* Üzüm: Kolesterol yüksekliğinde çok faydalı bir meyvedir. Hem enerji ve hem de kıymetli maddeleri ile sağlık ve güç kazandırır kandaki barsaklardaki her nevi zehiri atmayı sağlar. Karaciğeri kuvvetlendirir, safra akışını düzenler, safra ve böbrek taşını döker. Sabah, öğle ve akşam yemeklerden yarım saat önce 1 çay bardağı taze üzüm suyu içilmelidir zamanla bu miktar arttırılabilir. Üzüm mevsimi bu şekilde 5-6 haftalık kür yapılmalıdır.

* Diğer faydalı meyveler: Kolesterolü yüksek olanlara şu meyveler de mevsimine göre sofradan eksik edilmemelidir. Şeftali, armut, muz, kayısı, erik, hurma, incir, ahududu, portakal, greyfurt ve kavun.Not: Kestane ve kuru yemişler yenilmemeli veya çok az yenilmelidir.

Şifalı Bitkiler: Bunlar, böbrekler, karaciğer ve kalp üzerine etki yaparak dolayısıyla kolesterolü düşüren bitkilerdir. Doğrudan kolesterolü düşüren bitkiler de vardır. Başlıca kolesterolü düşüren şifalı bitkiler şunlardır:

* Ayrık kökü: Safra akışını arttırır, safra taşını döker, böylece kolesterolün düşmesine yardım eder. 1 litre suya 50 gram kurutulup ufalanmış ayrık kökü konu, 15 dakika kaynatılır. 30 dakika demlenir ve süzülür. İçerisine birazda meyan kökü konur ve yemek arası saatlerde su yerine içilir.

* Ardıç tohumu: Meyveleri, idrar yolları ve safra yolları için çok etkilidir. Dolayısıyla kolesterolüde düşürür. Tohumlar toz haline getirilir ve 1 litre suya (sıcak) 15 gram konur, 20 dakika demlenip süzülür ve bütün gün su yerine içilir.

* Mısır püskülğü: Bu da idrar yolları, karaciğer ve safra yolları için çok faydalıdır. Bu şekilde kolesterolü düşürür. 1 litre sıcak suya 25 gram püskül konur. 30 dakika sonra süzülür ve bütün gün su yerine içilir.

* Zeytin yaprağı: Zeytinyağı ve meyvesinin karaciğer ve safra yollarına etkili olduğu ve böylece kolesterolü düşürdüğü gibi, yaprağıda aynı şekilde faydalıdır. Yaprakları çay şeklinde içilince damarları yumuşatır, tansiyonu düşürür. Karaciğeri uyartarak safra miktarını artırarak kanı temizler. Uzun süre kullanıldığı zaman bile hiçbir yan etkisi yoktur. Zeytin yaprağı fazla bayat olmamalıdır. 1 litre kaynar suya 20 adet yaprak konur, 15 dakika sonra süzülür, sabah ve akşam aç karnına 1’er bardağı içilir.

* Kuş dişi ve Hintzafranı (Zerdeçal): Bu iki baharat karaciğer ve safra yolları üzerinde çok etkilidir. Dolayısıyla yüksek kolesterolü süratle düşürür. Bunların varsa her ikisi eşit oranda toz halde karıştırılmalı ve yemek sırasında (öğle ve akşam) 1/2 kahve kaşığı ağıza atarak az su ile içilmelidir.

Sağlık Adresi ekibi olarak siz değerli ziyaretçilerimize bir not düşmek istiyoruz. Öncelikle belirtilerinden de bahsetmiş bulunmaktayız, bu belirtileri gördüğünüz vakit öncelikle doktorunuza başvurunuz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here