Kalp Kapakçıkları

Kalp Kapakçıkları Hastalıkları

Kalbin çeşitli yerlerinde kan dolaşımını sağlamaya yarayan kapaklar (sübaplar) olduğunu “Kalbin yapısı” kısmında bildirmiştik. Çeşitli hastalıklar sonucunda, bu kapak veya sübaplardan bazıları kapama görevini tam yapamayabilir. Bu durum, kan basıncının ve dolaşımının bozulmasına ve çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nevi rahatsızlıklar çok kimsede görülür. Kalp Kapakçıkları Hastalıkları neler biraz daha detaylandıralım sizler için ve önemlileri şunlardır;

– Kapağın iyi kapanmaması sonucunda meydana gelen mitral yetmezliği.
– Mitral darlığı nedeniyle kalbin sol kulakçığının büyümesi.

Mitral, kalbin sol bölümünde, sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki kapaktır. Akciğerlerden sol kulakçığa gelen temiz kan oradan mitral deliğinden geçer sol karıncığa dolar ve karıncığın büzülmesiyle tüm vücuda pompalanır. Sol karıncığın bu büzülmesi sırasında (dakikada 70 defa vuruş olur) mitral kapağı iyi kapanmazsa, sol karıncıktan vücuda pompalanan kanın bir kısmı mitral kapakçığının aralığından tekrar sol kulakçığa çıkar.

Mitral kapakçığı, kalbin iç kısmının iltahaplanması sonucunda iltahaplanır, sonra kalınlaşıp sertleşir ve dolayısıyla kapama görevini tam yapamaz.

Kalp Kapakçıkları Hastaları Belirtileri

Mitral yetmezliği, doktorlar tarafından kalp dinlenince kolayca anlaşılabilir. Kalpte özel ıslık sesi işitilir. Hasta, 1-2 yıl pek bir şey hissetmez. Sonra çarpıntı ve nefes yetmezliği ile sık sık derin nefes alma ihtiyacı duyulur. Mitral yetmezliği insanı öldürmez ama, hastanın yaşam hızı azalır.

Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Öneriler

Endokardit yani kalbin iç zarının iltahaplanmasına yol açan nedenler geciktirilmeden tedavi edilmelidir. Endokarditte önerilen, kanı mikroplarından temizleyen baharatlar sık sık kullanılmalıdır. Bilhassa 40’ından sonra bunların kullanımı şarttır. Ayrıca yılda 2 kez 10-15 günlük limonlu sarmısak suyu kürü yapılmalıdır. (Limonlu sarmısağın hazırlanışı Kolesterol bahsinde verilmiştir.)

Mitral Darlığı (Retrecissement Mitrale)

Mitral deliği doğuştan veya sonradan bazı hastalıklar nedeniyle dardır veya daralabilir. Mitral darlığı, daha çok kız çocuklarında doğuştan olur ve çocukluk çağında farkedilebilir. Bir de bu daralma, sonradan mikrobik eklem romatizması sonucunda olabilir ve bu romatizma, mitral deliğinin daralmasına neden olabilir.

Mitral darlığı olan hasta, süratli hareketlerde (koşma, hızlı yürüme, acele merdiven çıkma, dans etme, spor yapma) bulunamaz. Biraz hızlı hareket edince çarpıntı ve havasızlık çekmeğe başlar. Sol kulakçığa gelen kan yeterince sol karıncığa zamanında geçemediği için zamanla sol kulakçık büyür. Akciğerlerden gelen kan, yeterli akış olmadığı için, kalpten geriye doğru, akciğerlere doğru birikir. Bu nedenle bu hastalar sık sık bronşit olur. Zamanla kalp yetmezliği, karaciğer şişliği ve böbrek bozuklukları yapar. Bilhassa hamilelikte bu arızalar iyice ortaya çıkar. Röntgende kalbin sol kulakçığının büyüdüğü görülür.

Tavsiye Bağlantı: Kalpteki İltihaplanmalar

Mitral Darlığı Öneriler

– Sonradan mitral darlığına düşmemek için romatizmalar geciktirilmeden tedavi edilmelidir.
– Doğuştan veya sonradan olan mitral darlıkları ameliyatla giderilebilir.
– Mitral darlığında veya mitral yetmezliğinde kalp kuvvetlendirici ilaç ve bitkiler kullanılmamalıdır.

Sağ Kapakcık Yetmezliği (Triküspid Yetmezliği – İnsuffisance Tricuspidienne)

Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında triküspid kapakçığı vardır. İvegen eklem romatizması, bu kapağı da hastalandrabilir ve bunun deforme olmasına, kalınlaşmasına ve dolayısıyla görevini tam yapamamasına neden olur. Sağ karıncıktan akciğerlere basılan pis kanın bir kısmı ortadaki kapağın tam kapanmaması sonucunda tekrar sağ kulakçığa çıkar. Bu durum tüm dolaşımı aksatır. Önemli arızalar ortaya çıkar. Hasta zor nefes alır, boğazdan geçen toplar damarlar şişer ve hasta aynada bakınca bu damarlarının attığını görebilir. Karaciğer şişer ve ağrı yapmaya başlar. Doktorlar kalbi dinleyerek bu kapağın görevini tam yapıp yapamadığını anlayabilirler.

Sağ Kapakcık Yetmezliği Tedavisi

– Doktorlarca Yapılır.
– Bakınız: Kalp Yetmezliği

Aort Yetmezliği

Kalbin sol karıncığından çıkan ana atardamara aort denir. Temiz kan kalpten bu damar vasıtasıyla çıkar ve sonra kollara ayrılarak tüm vücuda dağılır.
Bu ana damarın kalple birleştiği yerde yine bir kapakçık vardır. Bu kapak kanın aorta geçmesine müsaade eder ve tekrar kalbe gelmesini önler. Bu kapak tam kapanmazsa, basılan kanın bir kısmı tekrar sol karıncığa döner.

Aort Yetmezliği Belirtileri

Baş dönmesi, kulak uğultusu ve bayılıyormuş gibi olma durumları görülür. Atardamarlarda kalp vuruşu kuvvetlidir. Bu nedenle nabız muayenesiyle durum takip edilebilir. Doktorlar, kalbi dinleyerek bu kapağın iyi çalışıp çalışmadığını takip edebilirler.
Parmak tırnakları, mor ve soluk bir renk alır. Kalp atışı artar ve 90’ı bulabilir. Maksima ile minima arası çok artar (örneğin 14/7 gibi). Radyolojik muayenede kalbin sol karıncığının büyüdüğü görülür.

Aort Yetmezliği Önerileri

– Aort yetmezliğine uyularak, yavaş bir yaşamla hayat sürdürülmelidir.
– Romatizma ve frengi gibi hastalıklar zamanında tedavi edilmelidir.
– Atardamarlardaki sertleşme önlenmeli, beslenme ona göre tanzim edilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here